Natjecanje mlad. tehničara

Arhiva vijesti

Raspored radionica

PONEDELJAK - (16.00  - 17.00)
Radionica informatike - LOGO

SRIJEDA - (19.00 - 20.00)
Astronomi "Ivan Štefek"

Radionica ROBOTIKE
MC KUTINA
(1. do 4.raz.) 17h. do 18h.
(5. do 8.raz.) 18h. do 19h.


 

Javni poziv

 

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE KUTINA

 

Javni Poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Kutine u 2022. godini koje provode udruge tehničke kulture Kutina

 

                Temeljem članka 20. stavak 2. Zakona o tehničkoj kulturi (NN broj 76/93, 11/94. i 38/09.) i članka 32. Statuta Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 6/09, 3/13., 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18. i 4/18) , i članka 42 Statuta Zajednica tehničke kulture Kutina na sjednici U.O. održanoj 10.-17. Siječnja 2022. godine raspisuje

Javni Poziv

za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Kutine u 2022. godini koje provode udruge tehničke kulture grada Kutine.

Zajednica tehničke kulture Kutina poziva udruge članice ZTK Kutina, čije aktivnosti doprinose zadovoljavanju javnih potreba od interesa za opće dobro da se prijave za financijsku podršku iz proračuna ZTK Kutina za 2022. godinu.

Predmet ovog Javnog Poziva je financiranje programa/projekata/manifestacija udruga koje su članice Zajednice tehničke kulture Kutina.

Udruge sukladno ovom Javnom Pozivu(dalje u tekstu : Poziv) mogu prijaviti program/projekt/manifestaciju koji doprinose razvoju Grada Kutine sukladno Strategiji razvoja Grada Kutine 2020.-2024. i drugim planskim dokumentima Grada za sljedeća prioritetna područja.

1.            djelatnost fototehnike,

2.            kino-video djelatnost

3.            informatičku djelatnost

4.            radio amaterizam,

5.            astronomiju,

6.            robotiku

7.            modelarstvo

8.            sportske aktivnosti

Ukupno planirana vrijednost ovog natječaja je 80.000,00 kuna

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po ovom Pozivu i po pojedinom programu/projektu/manifestaciji je 1.000, 00 kn, a najveći iznos pu udruzi je 15.000,00 kn.

Udruge mogu udružiti izvođenje projekta i odraditi zajednički program, što treba navesti u prijavi.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekta/manifestacija je mjesec dana od dana

objave, odnosno zaključno do 18. 02. 2022.  

Prijava je dostavljena u roku ako je na prijemnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na ovaj Natječaj.

U slučaju da je prijava dostavljena osobno u poštanski sandučić, prijavitelju će biti izdana potvrda o prijemu dostave putem elektronske pošte.

Prijave se mogu dostaviti i putem elektronske pošte na adr: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na stranicama www.ztk-kutina.hr

Prijave se šalju na sljedeću adresu:   ZTK KUTINA

Augusta Šenoe 2, 44320 Kutina ili na e-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenim ovim Natječajem te koje u cijelosti ne zadovoljavaju propisane uvijete ovog Natječaja neće se razmatrati.

Prijavu programa/projekata/manifestacija na Natječaj može podnijeti udruga ako je upisana u Registar udruga , koja je programski usmjerena na rad u navedenom pojedinom prioritetnom području, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu Udruge koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Kutina i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Cjelokupni postupak zaprimanja i pregleda dostavljenih prijava, ocjenjivanja prijava, donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranja, modelima plaćanja, postupanja s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Pravilniku o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva sredstvima proračuna Grada Kutine i Uputama za prijavitelje koji su zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnim stranicama ZTK Kutine, www.ztk-kutina.hr

Financijske potpore koje će biti odobrene korisnicima financijskih sredstava za provedbu programa/projekta/manifestacije utvrđuju se ugovorom i isplatit će se na žiro račun korisnika prema modelima plaćanja navedenim u Uputama za prijavitelje.

Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript do najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava iz ovog Poziva.

Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese onih koji su pitanja postavili, a najkasnije 3 dana prije isteka ovog Poziva.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, ZTK Kutina ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

U Kutini, 17. 01. 2022

                                                                                                                             Predsjednik ZTK Kutina

Zvonimir Lernatić dipl.ing.stroj

 

Svi obrasci potrebni za prijavu na Javni poziv nalaze se na LINKU

 

                                                                             

 
Tko je online
Trenutno aktivnih Gostiju: 1