Foto galerija

Dokumenti za članove

Arhiva vijesti

Raspored radionica

PONEDELJAK - (16.00  - 17.00)
Radionica informatike - LOGO

SRIJEDA - (18.00 - 19.00)
Astronomi "Ivan Štefek"

PETAK - (17.00 -19.00)
Radionica ROBOTIKE
(1. do 4.raz.) 17h. do 18h.
(5. do 8.raz.) 18h. do 19h.

SUB - (Nema radionica)
59. natjecanje mladih tehničara

 

Natjecanje mladih tehničara (u daljnjem tekstu: natjecanje) organiziraju i provode Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatska zajednica tehničke kulture, županijski i gradski uredi za prosvjetu, kulturu, informiranje, sport i tehničku kulturu, županijske i gradske zajednice tehničke kulture te udruge tehničke kulture u skladu s Uputama za provedbu natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u 2017. godini (u daljnjem tekstu: Upute) i Pravilima 59. natjecanja mladih tehničara (u daljnjem tekstu: Pravila).
Natjecanje se provodi na temelju redovitog, izbornog i izvannastavnog programa tehničke kulture te programa dodatne nastave sadržane u Hrvatskom nacionalnom obrazovnom standardu i programima posebnih tehničkih kompetencija (znanje, vještine, samostalnost i odgovornost) koje se stječu u izvannastavnom i izvanškolskom programu tehničke kulture.

Organizatori

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za odgoj i obrazovanje
Hrvatska zajednica tehničke kulture

Sjedište i internetska stranica Državnoga povjerenstva

Hrvatska zajednica tehničke kulture, Dalmatinska 12, 10 000 Zagreb
telefon: 01/4848-757; faks: 01/4846-979, e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
www.hztk.hr (izbornik: Natjecanja)

Tajnik Državnoga povjerenstva

Žarko Bošnjak, prof., viši savjetnik, Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb, telefon: 01/2785-060; faks: 01/2785-160; e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Razine, vremenik i organizatori natjecanja

 1. Školska/klupska razina: od 31. siječnja do 3. veljače 2017.- organizira se u školama ili udrugama tehničke kulture, a provode ih školska povjerenstva, odnosno tijela upravljanja udruga
 2. Županijska razina/Grad Zagreb: 3. ožujka 2017.- provode županijska povjerenstva, odnosno povjerenstvo Grada Zagreba
 3. Državna razina: od 29. do 31. ožujka 2017. - provodi Državno povjerenstvo

Popis županijskih povjerenstva/povjerenstva Grada Zagreba, kontakt osobe ispred povjerenstva i popis škola koja će organizirati županijska natjecanja možete preuzeti ovdje.

Sudionici natjecanja

Sudionici natjecanja su učenici osnovnih škola od petog do osmog razreda, članovi klubova mladih tehničara u osnovnim školama, udrugama tehničke kulture (podmladak udruga tehničke kulture) ili srodnim ustanovama. Sudionici natjecanja nazivaju se natjecatelji.

Jedan učenik može se natjecati u samo jednom području.

U skladu s Uputama, U skladu s Uputama, ravnatelj škole imenuje mentora koji ima stručna znanja za pripremu učenika. Mentor učeniku može biti isključivo odgojno-obrazovni radnik (učitelj, nastavnik ili stručni suradnik) zaposlen u školskoj ustanovi (osnovnoj školi ili učeničkom domu), koji priprema učenika za natjecanje, upoznaje ga s provedbom i Pravilima natjecanja te je podrška učeniku. Međutim, u prijavnici za natjecanje na školskoj/klupskoj razini i u svim tablicama izvještavanja, osim mentora iz škole koju učenik pohađa navodi se i ime i prezime mentora učenika u udruzi i udruga u kojoj se učenik pripremao za natjecanje. Mentori učenika iz udruga sudjelovat će na državnom natjecanju kao pratitelji prema istom principu kao i mentori iz škola.

Sadržaj natjecanja

Natjecanje u obje kategorije sastoji se od tri dijela: pisane provjere znanja (može donijeti 30 bodova), izrade tehničke tvorevine (može donijeti 50 bodova) te predstavljanja tehničke tvorevine (može donijeti 20 bodova). Ukupan broj bodova je 100.

Zadaci se moraju rješavati kemijskom olovkom ili nalivperom s plavom tintom. Uporaba obične olovke dopuštena je isključivo pri crtanju tehničkog crteža.

Tehnička tvorevina se predstavlja usmenim izlaganjem ili nekim drugim načinom koji određuje nositelj područja. Nositelj teme će kreirati precizne upute za izradu prezentacije tehničke tvorevine. Uputa sadrži kriterije kroz razine, što se očekuje od natjecatelja i što se očekuje od članova ocjenjivačkog povjerenstva. Učenicima s poteškoćama vrijeme i način predstavljanja se mogu prilagoditi posebnim potrebama učenika, uz odobrenje organizatora natjecanja.

Učenici se natječu u dvanaest područja tehničke kulture unutar dviju kategorija: H-kategorija (natjecanje se provodi po Hrvatskom nacionalnom obrazovnom standardu za tehničku kulturu u osnovnoj školi - HNOS) i P-kategorija (natjecanje se provodi po programu za posebna područja tehničke kulture, a organizatori natjecanja i smotre na školskoj/klupskoj razini su povjerenstva u osnovnim školama i udrugama tehničke kulture).

Područja natjecanja u H-kategoriji su: maketarstvo i modelarstvo (V. razred), graditeljstvo (VI. razred), obrada materijala (VII. razred), strojarske konstrukcije (VII. razred), elektrotehnika (VIII. razred), elektronika (VIII. razred) i robotika (V. do VIII. razred). U P-kategoriji učenici od V. do VIII. razreda pokazuju svoje kompetencije u sljedećim područjima: automatika, fotografija, modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, orijentacija i komunikacija i robotsko spašavanje žrtve.

Nositelji područja u H-kategoriji natjecanja su: Zvonko Koprivnjak (maketarstvo i modelarstvo), Leon Zakanji (graditeljstvo), Branko Mrkonjić (strojarske konstrukcije), Vlado Abičić (obrada materijala), Marino Čikeš (elektronika), Dragan Stanojević (elektrotehnika) i Andrija Gregurić (robotika). 
Na prijedlog Hrvatske zajednice tehničke kulture, koja je nositelj i koordinator P-kategorije natjecanja, nositelji područja u P-kategoriji su: Maja Mačinko Kovač (automatika), Predrag Bosnar (fotografija), Ivan Rajsz (modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina), Đuka Pelcl (orijentacija i komunikacija) i Jelka Hrnjić (robotsko spašavanje žrtve).

Popis pribora, materijala i alata za sve razine natjecanja

 • Popis pribora, materijala i alata za školsku/klupsku razinu preuzmite ovdje.
 • Popis pribora, materijala i alata za županijsku razinu bit će naveden ovdje do 6. veljače 2017.
 • Popis pribora, materijala i alata koji učenici donose na državnu razinu natjecanja bit će naveden ovdje do 6. ožujka 2017.

Datumi preuzimanja testova i zadataka od Državnog povjerenstva

 • Školska/klupska razina: petak, 27. siječnja 2017.
 • Županijska razina: srijeda, 1. ožujka 2017.

Rokovi za dostavu rezultata natjecanja

 • Školska/klupska razina – dostava rezultata organizatora natjecanja županijskom povjerenstvu: petak, 3. veljače 2017.
 • Školska/klupska razina – dostava sveobuhvatnih rezultata u svakoj županiji Državnom povjerenstvu (pripremaju županijska povjerenstva): ponedjeljak, 20. veljače 2017.
 • Županijska razina: dostava rezultata organizatora natjecanja Državnom povjerenstvu: petak, 3. ožujka 2017.

Obrasci za natjecanja i smotre u školskoj godini 2016/2017.

Važna napomena za sve mentore i organizatore natjecanja

Na početku svake razine natjecanja, prije pisanja testa, u obrascu za zaporku učenik treba navesti sljedeće podatke: zaporka, nadnevak, područje natjecanja, ime i prezime učenika, razred, OIB, naziv i adresa škole, ime i prezime mentora učenika, adresa i telefon učenika.

Napomene i koraci u provedbi natjecanja 2017.

1) Trajanje natjecanja

 • Školska klupska razina: 30 minuta - pisana provjera znanja, 60 minuta - izrada tehničke tvorevine, do 5 minuta - predstavljanje tehničke tvorevine svakog natjecatelja.
 • Županijska razina/Grad Zagreb: 45 minuta - pisana provjera znanja, 90 minuta - izrada tehničke tvorevine, 30 minuta - priprema predstavljanja tehničke tvorevine, do 5 minuta - predstavljanje tehničke tvorevine svakog natjecatelja.
 • Državna razina (12 školskih sati): 2 školska sata - pisana provjera znanja, 8 školskih sati - izrada tehničke tvorevine, do 5 minuta - predstavljanje tehničke tvorevine svakog natjecatelja.

2) Uvjeti natjecanja

Natjecanje na školskoj/klupskoj i županijskoj razini se provodi na način da se osigura jedna školska klupa za svakog učenika (školska klupa s dva radna učenička mjesta).

Za vrijeme natjecanja natjecatelji ne mogu upotrebljavati pribor, alat i materijal drugih natjecatelja.

Natjecatelji ne smiju kod sebe (na sebi, ispod, u svojoj odjeći i slično) imati predmete koji na bilo koji način mogu dovesti u sumnju pravilno provođenje natjecanja.

Za vrijeme natjecanja mentori se ne smiju nalaziti u prostoru za natjecatelje, niti na bilo koji način ometati provedbu natjecanja.

3) Ocjenjivanje natjecatelja, redoslijed u slučaju jednakog broja bodova

Učitelj ili nastavnik ne može biti član prosudbenog povjerenstva određenog područja natjecanja ako je mentor učenika ili skupine u istom području natjecanja.
U popisu rezultata natjecanja u stupcu "Ostalo" obvezno je navesti broj bodova iz svih dijelova natjecanja i to sljedećim redoslijedom: broj bodova iz pisane provjere - broj bodova iz praktičnog rada - broj bodova iz obrane rada (prezentacije), dakle na način: 30-50-20.

U slučaju jednakog ukupnog broja bodova, prednost će imati natjecatelj koji je ostvario veći broj bodova u pisanoj provjeri znanja, a zatim u izradi tehničke tvorevine.

Ako u određenom području na županijskom natjecanju više učenika ima isti broj bodova u sva tri dijela natjecanja, županijsko povjerenstvo treba organizirati dodatni pismeni test kako bi moglo odrediti prvoplasiranog natjecatelja.

4) Privremeni popis rezultata na svim razinama

Nakon završetka natjecanja na svim razinama sastavlja se privremeni popis rezultata natjecanja pod zaporkama koje se obznanjuju na oglasnoj ploči. 
U stupcu „Bodovi“ obvezno je navesti ukupan broj bodova, a u stupcu "Ostalo" bodove iz svih dijelova natjecanja i to sljedećim redoslijedom: broj bodova iz pisane provjere - broj bodova iz praktičnog rada - broj bodova iz obrane rada (prezentacije).
Natjecateljima i njihovim mentorima dopušten je uvid u zadatke u nazočnosti člana povjerenstva.

Ako učenik smatra da njegovi zadaci nisu korektno vrednovani, može podnijeti žalbu isključivo u pisanom obliku povjerenstvu u roku od 30 minuta od objave privremenog popisa rezultata. Povjerenstvo je dužno odmah riješiti sve žalbe, odnosno napisati odgovore na žalbe i dati ih učenicima. 
Nakon rješavanja svih žalbi objavljuje se konačni popis rezultata, nakon čije objave žalbe više nisu moguće.

5) Prijava natjecatelja na školskoj/klupskoj razini – rok: 23. 1. 2017.

Sudjelovanje natjecatelja na školskoj/klupskoj razini natjecanja mentor ili učenik će prijaviti organizatoru školskog/klupskog natjecanja (školsko/klupsko povjerenstvo) na prijavnici u kojoj će biti navedeni sljedeći podaci: ime i prezime učenika, OIB učenika, razred, područje natjecanja ili smotra, naziv škole koju učenik polazi, sjedište škole, mentor iz škole koju učenik polazi. Ako je učenika za natjecanje ili smotru pripremao mentor iz udruge i ako se učenik pripremao u udruzi, to također treba navesti u prijavnici. Prijavnica mora biti poslana školskom/klupskom povjerenstvu elektroničkim putem do ponedjeljka, 23. siječnja 2017. 
Ako prijavnica nije dostavljena na vrijeme i ako na njoj nisu upisani svi navedeni podaci, učenik neće moći pristupiti natjecanju. 
(Napomena: pogledajte i 7. naslov: Izvještavanje sa školske/klupske razine)

Odmah nakon toga, školsko/klupsko povjerenstvo elektroničkim putem prijavljuje održavanje školskog/klupskog natjecanja županijskom povjerenstvu, odnosno povjerenstvu Grada Zagreba, kako bi im županijsko povjerenstvo, odnosno povjerenstvo Grada Zagreba, poslalo testove i zadatke za školsko/klupsku razinu. U prijavi treba navesti: naziv i adresu školskog/klupskog povjerenstva, područja natjecanja i razred koji prijavljeni učenici polaze te napisati podatke o odgovornoj osobi za provedbu natjecanja (ime i prezime, adresa e-pošte, broj telefona i mobitela).

6) Preuzimanje testova i zadataka na školskoj/klupskoj razini: 27. 1. 2017.

Testove za pisanu provjeru znanja i zadatke s tablicom vrednovanja, tajnik Državnog povjerenstva poslat će 27. siječnja 2017. ovlaštenim osobama županijskog povjerenstva, odnosno povjerenstva Grada Zagreba, korištenjem elektroničke pošte. Odmah nakon toga, predstavnik županijskog povjerenstva poslat će testove i zadatke odgovornoj osobi unaprijed prijavljenog školskog/klupskog povjerenstva.

7) Izvještavanje sa školske/klupske razine – rok: 3. 2. 2017.

Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO) uvela je jedinstveni sustav za unos podataka za sudjelovanje učenika i prikupljanje rezultata na natjecanjima i smotrama u Republici Hrvatskoj u tablici u Excelu. Tablice za prijavljivanje i evidentiranje postignuća učenica i učenika na natjecanjima koja organizira AZOO formatirane su i definirane da bi bile kompatibilne sustavima NISpVU i NISpSŠ i služe jedino u te svrhe i za navedene sustave (Nacionalni informacijski sustavi za upise učenika na sveučilišta i srednje škole), stoga nisu dozvoljene intervencije u format, oduzimanje ili dodavanje stupaca.

Preporuča se da organizatori natjecanja u tablicu izvještavanja upišu sve podatke osim pojedinačnog i ukupnog broja bodova prije početka natjecanja, a nakon završenog natjecanja tablicu je potrebno složiti prema redoslijedu uspješnosti učenika.

Obvezni podaci potrebni za izvještavanje su: OIB učenika, ime, prezime, školska godina, broj kategorije koji označava područje natjecanja, ime i prezime mentora (koji je isključivo odgojno-obrazovni radnik iz osnovne škole koju učenik polazi), šifra škole, grad, broj županije, županija, bodovi (ukupni) i broj bodova iz svih dijelova natjecanja (upisuju se u stupcu "Ostalo" i to sljedećim redoslijedom: broj bodova iz pisane provjere - broj bodova iz praktičnog rada - broj bodova iz obrane rada (prezentacije), dakle na način: 30-50-20. Mentor iz udruge i naziv udruge u koji se učenik pripremao za natjecanje ili smotru (ako postoje) također se upisuju u stupcu „Ostalo“ (npr.: 30-50-19, Zoran Horvat, Udruga tehničara "Model").

Šifrarnik škola je važan budući da se u tablice ne upisuje naziv škole već samo šifra škole (da bi se izbjeglo različito upisivanje naziva škole što bi rezultiralo neprepoznavanjem unesenog postignuća). Ako je škola novoosnovana i još nema šifru Ministarstva znanosti i obrazovanja, mora se obratiti MZO-u koji će joj dodijeliti službenu oznaku. O tome treba obavijestiti Mirka Stanića iz Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript koji će školu unijeti u šifrarnik škola AZOO-a. Ako škola ima šifru MZO-a, a nije upisana u šifrarnik škola AZOO-a, također se treba obratiti kolegi Staniću, koji jedini ima administrativne ovlasti mijenjati podatke u šifrarniku škola i šifrarniku kategorija.
Zbog stalnog uvrštavanja novoosnovanih škola u šifrarnik škola, savjetujemo da s internetskih stranica Agencije za odgoj i obrazovanje uvijek preuzmete zadnji objavljeni šifrarnik škola i pripadajuće tablice za unos podataka.

Svi podaci u tablicama moraju biti uneseni kako to format zahtijeva i svako odstupanje od zadanog će prouzročiti nemogućnost upisa rezultata u navedene sustave NISpuSŠ i NISpVU, odnosno bit će iskazan kao pogreška u sustavu.

Učenik neće biti pozvan na višu razinu natjecanja u slučaju da nedostaju svi traženi podaci u tablici izvještavanja s niže razine natjecanja.

Broj kategorije (područja) tehničke kulture:
85 - Maketarstvo i modelarstvo
86 - Graditeljstvo
87 - Strojarske konstrukcije
88 - Obrada materijala
89 - Elektrotehnika
90 - Elektronika
91 - Robotika
92 - Fotografija
93 - Robotsko spašavanje žrtve
423 - Automatika
424 - Modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina
425 - Orijentacija i komunikacija

Legenda (broj) županija:
1 - Zagrebačka
2 - Krapinsko-zagorska
3 - Sisačko-moslavačka
4 - Karlovačka
5 - Varaždinska
6 - Koprivničko- križevačka
7 - Bjelovarsko-bilogorska
8 - Primorsko-goranska
9 - Ličko-senjska
10 - Virovitičko-podravska
11 - Požeško-slavonska
12 - Brodsko-posavska
13 - Zadarska
14 - Osječko-baranjska
15 - Šibensko-kninska
16 - Vukovarsko- srijemska
17 - Splitsko -dalmatinska
18 - Istarska
19 - Dubrovačko-neretvanska
20 - Međimurska
21 - Grad Zagreb

Odmah nakon održanih školskih/klupskih natjecanja, a najkasnije 3. veljače 2017. do 24,00 sata, povjerenstva pisano i elektroničkim putem izvještava svoje županijsko povjerenstvo o sudionicima i o rezultatima natjecanja na propisanim tablicama. 
Pismeni izvještaj sadrži originalne pismene testove svakog učenika, potpisane liste vrednovanja koje popunjavaju ocjenjivačka povjerenstva i tablicu rezultata koja sadrži popis učenika prema redoslijedu uspješnosti i tablicu broja učenika.

Ako županijska povjerenstva ne dobiju potpunu tablicu rezultata elektroničkim putem do navedenog datuma i vremena, županijska povjerenstva neće o razmatrati zakašnjele izvještaje i neće pozvati te učenike na županijsko natjecanje.

8) Čuvanje i objedinjavanje dokumentacije sa školske/klupske razine

Županijska povjerenstva, odnosno povjerenstvo Grada Zagreba, dužna su čuvati svu pristiglu dokumentaciju sa školske/klupske razine natjecanja do završetka državnog natjecanja. Na zahtjev Državnog povjerenstva, županijska povjerenstva trebaju dostaviti izvornik navedene dokumentacije Državnom povjerenstvu.

Školska/klupska povjerenstva ne trebaju kopirati i čuvati pisanu dokumentaciju sa školskog/klupskog natjecanja.

Županijska povjerenstva poslat će Državnom povjerenstvu do 20. veljače 2017. obrazac izvještaja o broju sudionika na školskom/ klupskom natjecanju u svojoj županiji i tablicu rezultata svih sudionika natjecanja na školskoj/ klupskoj razini u kojoj će objediniti rezultate koje su primili od svih organizatora školskog/ klupskog natjecanja.
Tablicu popisa svih sudionika natjecanja na školskoj/klupskoj razini u kojoj će objediniti rezultate koje su primili od svih organizatora školskog/klupskog natjecanja županijska povjerenstva će napraviti kopiranjem (Copy/Paste), a ne pretipkavanjem podataka s papira.

9) Priprema županijske razine natjecanja

Županijska povjerenstva osiguravaju prostorne i druge uvjete za održavanje županijskog natjecanja uz svekoliku potporu gradskih i županijskih zajednica tehničke kulture, društva pedagoga tehničke kulture i nadležnih županijskih ureda za prosvjetu, kulturu, informiranje, sport i tehničku kulturu.

Županijska povjerenstva pozvat će na županijsko natjecanje samo one učenike za koje mogu osigurati potrebne materijalne, prostorne i druge uvjete.

Prije početka županijskog natjecanja županijska povjerenstva iz objedinjene tablice sa školske/klupske razine (koju treba sačuvati) pripremaju novu tablicu sudionika županijske razine tako da izbrišu one učenike koji nisu pozvani na županijsko natjecanje te u rubrici „Ostalo“ izbrišu rezultate postignute na školskoj/klupskoj razini.

Natjecatelj na natjecanje donosi pribor i alat, a materijal osigurava županijsko povjerenstvo.

10) Preuzimanje testova i zadataka na županijskoj razini: 1. 3. 2017.

Organizatori županijskog natjecanja, odnosno natjecanja na razini Grada Zagreba, dobit će zadatke i druge materijale za provedbu županijskog natjecanja elektroničkim putem od tajnika Državnog povjerenstva 1. ožujka 2017.

11) Izvještavanje sa županijske razine – rok: 3. 3. 2017.

Odmah nakon održanog županijskog natjecanja, a najkasnije 3. ožujka 2017. do 24:00 sata, županijska će povjerenstva elektroničkom poštom dostaviti izvještaj Državnom povjerenstvu. 
Izvještaj sadrži propisanu tablicu s popisom učenika prema redoslijedu uspješnosti i tablicu broja sudionika županijskog natjecanja.

Samo jedan natjecatelj može biti prvoplasirani. U slučaju jednakog ukupnog broja bodova, prednost će imati natjecatelj koji je ostvario veći broj bodova u pisanoj provjeri znanja, a zatim u izradi tehničke tvorevine. Ako u određenom području na županijskom natjecanju više učenika ima isti broj bodova u sva tri dijela natjecanja, županijsko povjerenstvo treba organizirati dodatni pismeni test kako bi moglo odrediti prvoplasiranog natjecatelja.

12) Priprema natjecanja na državnoj razini

Kako bi učenik ostvario pravo sudjelovanja na državnom natjecanju, u području u kojom se natječe na županijskom natjecanju, odnosno na natjecanju na razini Grada Zagreba, treba sudjelovati najmanje troje učenika.

Na državno natjecanje bit će pozvani učenici koji su u pojedinom području osvojili prvo mjesto na županijskom natjecanju i na natjecanju na razini Grada Zagreba.

O ostalim natjecateljima koji će biti pozvani na državno natjecanje odlučuje Državno povjerenstvo.

Konačni broj natjecatelja na državnom natjecanju utvrđuje Državno povjerenstvo tako da u pravilu 150 natjecatelja sudjeluje u H-kategoriji i 105 natjecatelja u P-kategoriji.

Ako prvoplasirani učenik iz pojedine županije nije u mogućnosti sudjelovati na državnom natjecanju, Državno povjerenstvo će nakon obavijesti županijskog povjerenstva, odnosno povjerenstva Grada Zagreba, na državno natjecanje pozvati prvog niže rangiranog učenika u tom području.

Materijal za sva područja natjecanja osigurava organizator. Natjecatelj na natjecanje donosi pribor i alat koji će biti objavljen na internetskom portalu Državnog povjerenstva.

Svi pozvani natjecatelji na državnu razinu natjecanja moraju znati svoj OIB, jer je potreban za unos u e-Maticu, bazu natjecanja i smotri AZOO-a i vrednovanje osvojenih mjesta.

Po završetku državnog natjecanja, Državno povjerenstvo objavit će zadatke za izradu tehničke tvorevine na internetskom portalu Državnog povjerenstva.

13) Znak NMT

Znak natjecanja mladih tehničara polazište je za osmišljavanje vizualnog identiteta kojim se želi popularizirati natjecanje mladih tehničara i razvoj tehničkih vještina među učenicima, mentorima i u široj javnosti. Znak se sastoji od triju pravokutnika unutar kojih su stilizirana slova N, M i T. Gornji pravokutnik je oker boje i asocira na toplinu i Sunce, koje je prirodni izvor energije, sivi pravokutnik predstavlja tehnologiju, a zeleni asocira na ekologiju i prirodu. 
Pozivamo vas da slobodno koristite znak natjecanja kako bi svaka aktivnosti povezana s natjecanjem mladih tehničara, bez obzira tko je organizira i gdje, postala svima prepoznatljiva i dovela do uključivanja većeg broja učenika i njihovih mentora u natjecanje.

14) Promocija natjecanja u medijima na svim razinama

Organizatori natjecanja obavještavaju sredstva javnoga priopćivanja o natjecanjima koja organiziraju.

15) Napomena

Uporaba imenica (učenik, natjecatelj, učitelj, mentor, nositelj, sudionik i sl.) u ovim Pravilima podrazumijeva osobe ženskog i muškog spola, dakle: učenice/učenike, natjecateljice/natjecatelje, učiteljice/učitelje, mentorice/mentore, nositeljice/nositelje, sudionice/sudionike…

16) Članovi Državnog povjerenstva 59. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje donijela je Odluku o sastavu Državnog povjerenstva 59. natjecanja mladih tehničara.

U školskoj godini 2016./2017. u Državno povjerenstvo imenovani su:

 • dr. sc. Damir Purković, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, predsjednik, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za politehniku, Rijeka, predsjednik
 • Žarko Bošnjak, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb, tajnik
 • Vlado Abičić, nastavnik, Osnovna škola Franje Serta, Bednja
 • Predrag Bosnar, Hrvatski fotosavez, Zagreb
 • Marino Čikeš, prof., Dom mladih, Rijeka
 • Vladimir Delić, prof., Osnovna škola Pujanki, Split
 • Andrija Gregurić, nastavnik, Osnovna škola Otona Ivekovića, Zagreb
 • Jelka Hrnjić, dipl. ing., Osnovna škola Mate Lovraka, Zagreb
 • Sanja Kovačević, prof., Osnovna škola Augusta Šenoe, Zagreb
 • Zvonko Koprivnjak, prof., Osnovna škola Janka Leskovara, Pregrada
 • Zoran Kušan, ing., Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb
 • Maja Mačinko Kovač, prof., Osnovna škola Eugena Kvaternika, Velika Gorica
 • Jasna Malus Gorišek, dipl. ing.,Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb
 • Branko Mrkonjić, Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić, Rokovci-Andrijaševci
 • Mirjana Metikoš, dipl. iur., Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb
 • Đuka Pelcl, Hrvatski savez CB radioklubova, Zagreb
 • Ivan Rajsz, prof., Osnovna škola Velikog Trojstva, Veliko Trojstvo
 • Dragan Stanojević, prof., Osnovna škola Vjekoslava Paraća, Solin/Osnovna škola Petra Kružića, Klis
 • Hrvoje Vrhovski, Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb
 • Leon Zakanji, prof., Osnovna škola Miroslava Krleže, Čepin

17) Arhiva natjecanja mladih tehničara

Arhiva, primjeri zadataka i fotogalerije s prethodnih natjecanja mladih tehničara dostupne su na stranicama Hrvatske zajednice tehničke kulture (u izborniku Natjecanja) i Agencije za odgoj i obrazovanje.

 
Tko je online
Trenutno aktivnih Gostiju: 7